Център за развитие - Попово
 

КОНТАКТИ

Област:
Търговище

Град:
гр. Попово

Пощенски код:
7800

Адрес:
гр. Попово, бул."Михаил Маджаров" 2

Мобилен телефон:

Телефон:
, 0899 068 730

Ел.поща:
vaska0211@yahoo.com

Интернет страница:
http://crpopovo.ngobg.info

Факс:

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info