Център за развитие - Попово
 

Реализирани проекти

Име на проекта: Правосъдие близо до хората

Източник на финансиране: Фондация "Америка за България"

Роля по проекта: партньор на ЦНПО - Разград

Реализирани дейности по проекта от страна на ЦРП:

-Организирана 1 информационна среща в Попово;

-Организирана 1 пресконференция в Попово;

-Организирана 1 брифинг-среща в Попово;

-Изготвени 3 месечни и 1 тримесечен доклад за дейността;

-Гражданско наблюдение на 30 съдебни дела за 90 дни.Име на проекта: Първи крачки за големи идеи
Източник на финансиране: ЕАСЕА, програма "Европа за гражданите" 2007-2013
Роля по проекта: партньор
Реализирани дейности по проекта:

- Организиране на празненство за Деня на Европа в Попово;

- Проучване и анализиране на потенциала, възможностите и интереса за побратимяване в Македония;

- Организиране и провеждане на кръгла маса за аспектите и ползите от побратимяването в Сандански;

- Организиране и провеждане на дискусионен форум за ролята на побратимяване в условия на финансова криза в Неготино;

- Организиране и провеждане на семинар за възможностите за финансиране на инициативи на граждани от побратимени градове в Берово.Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info